Ev Sahibi Üyelik Sözleşmesi

1-  TARAFLAR

Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş “TatilHatti.Com“ web sitesine ÜYE olmak için İşbu üyelik sözleşmesi ile TatilHatti.Com sitesinde yer alan şartlara  onay veren “ Müşteri’’ev sahibi arasında, belirlenmiş olup, elektronik ortamda yürürlüğe konmuştur.

2-  GENEL TANIMLAR

 • TatilHatti.Com, Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş’nin hizmetlerinin sunduğu web sitesi.
 • Misafir: TatilHatti.Com web sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.
 • Müşteri: TatilHatti.Com web sitesine erişen ve web siteden hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Ev Sahibi: TatilHatti.Com web sitesi üzerinden mülk, tekne ya da araç kiralayan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Üye: Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince, TatilHatti.Com web sitesinde yer alan “Üyelik Sözleşmesi’ni okuyup anladığını kabul eden ve bunu dijital ortamda veya yazılı ve ıslak imzalayan ve onaylayan her “Kullanıcı”.
 • Üyelik: Üyelik işlemlerini tamamlamayan misafirler “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olamazlar.
 1. Üye olmak isteyen “Kullanıcının, TatilHatti.Com web sitesindeki üyelik formunu gerçek ve doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekir.
 2. Üyelik hak ve yükümlülükleri, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülükler olup yalnızca başvuruda bulunana aittir.
 3. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş “TatilHatti.Com” tarafından ek şart ve koşullara tabi tutulabilir veya reddedilebilir.
 4. Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş “TatilHatti.Com“ gerek gördüğü taktirde “Üye”nin “Üyelik” sona erdirebileceği gibi, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sonlanan misafirlerin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

3-  ÜYELİK DOĞRULAMASI

İlan veren-Ev Sahibi Üye Tesis Ekle adımında sözleşmeyi okuyup onayladıktan ve doğrulamayı tamamlamak için bir onay e-postası ve SMS şifresi aldıktan sonra siteye Üye olur.

TatilHatti.Com ekibi 7 iş günü içinde bu bilgileri inceler ve ek bilgi talebinde bulunabilir, ek doğrulama adımları tamamlamanızı isteyebiliriz. Bu, resmi kimliğiniz, bir fotoğraf ve evinizin size ait olduğunu gösteren tapu. adresinizi sunmayı içerebilir.

4-  KOMİSYON

İlan veren Ev Sahibi Üye İlanlarında belirtiği net fiyatlar üzerine TatilHatti.Com kendi belirlediği oranlarda komisyon ekleyecektir.  TatilHatti.Com ek reklam çalışmaları, fiyat rekabeti  ve sezon yoğunluk doluluk boşluk oranlarına göre kiralayandan alacağı komisyon oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. İlan veren Ev Sahibi Üyeye İlanlarında belirtiği net kiralama bedeli yollanır bu net rakam üzerinden komisyon alınmaz.

5-  KİRALAMA BEDELİ ÖDEME ALMAK 

Kiralama bedelini misafirinizin planlanan giriş saatinden 24 saat sonra sisteme kayıtlı beyan ettiğiniz banka hesabınıza yatırılır.

Misafiriniz, 28 gece veya daha uzun süre konaklıyorsa ilgili rezervasyonun ödemeleri aylık olarak hesabınıza gönderilir.

6-  ÖDEME TAKİBİ

Ödemenizi gönderdiğimizde ilgili rezervasyon için “Ödemeler > Tamamlanan Ödemeler sekmesinden görüntüleyebilir, ayrıca sözleşmedeki email adresine ödeme aldığınıza dair email yollanır.

Aynı gün başlayan rezervasyonların yapıldığı birden fazla kaydınız varsa aynı ödeme yöntemine gönderilecek tüm ödemeler tek bir seferde ödenmiş olarak görünecektir.

Yaklaşan ödemelerinizi, incelemek için “Ödemeler > Beklenen Ödemeler sekmesine gidin.

7-  UYGUN OLMAYAN ENGELLENMİŞ TAKVİM

Takviminiz engellenmiş olarak kalır ve iptal edilen rezervasyonla aynı tarihler için başka bir rezervasyon kabul edemezsiniz.

8-  ÜYELİK SÖZLEŞME’SİNİN KONUSU VE KAPSAMI

Üyelik Sözleşmesi’’nin konusu, işbu durum çerçevesinde TatilHatti.Com web sitesi tarafından sunulacak hizmetlerin , hizmetlerden faydalanma koşulları ile tarafların yükümlülük ve haklarının tespitidir.

 • TatilHatti.Com web sitesi içerisinde bulunan üyelik ve hizmetlerin hakkında yapılan tüm uyarı, bildirim, açıklama ve uygulama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.’’Kullanıcı’’, işbu ‘’üyelik Sözleşmesi’’ hükümlerini kabul etmekle, TatilHatti.Com web sitesi içinde yer alan kullanıma, ‘’Üyelik’e ve ‘’Hizmetler’e ilişkin TatilHatti.Com web sitesi tarafından açıklanan tüm beyana uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

9-  İPTALLER CEZALAR VE İADELER

Üye’nin iptal işlem cezası bir sonraki ilk ödemenizden düşülür. Düşülen tutar, rezervasyonu ne zaman kabul ettiğinize ve girişten ne kadar önce iptal ettiğinize bağlıdır:

 • Üye’nin bir Müşteri’nin rezervasyonunu iptal etmek Tatil planlarını ciddi derecede etkileyebilir. Bu nedenle mücbir sebeb olmadığı sürece cezalar uygulanacaktır.

 • İptaller, kiralama yapan misafirlerin Tatil planlarını aksatıp TatilHatti.Com  ve şirketinin güvenirliğini etkilediğinden, ev sahibi tarafından yapılan iptaller için aşağıdaki cezalar uygulanır.

 • Üye’ye girişe 60 günden fazla süre varsa iptal işlemine ceza uygulanmaz.

 • Üye girişe 30 günden az süre kala rezervasyonu iptal etmek isterse, (İptal talebi yapılan kiralama ücretinin %50’si) bir sonraki kiralamadan tahsil edilerek ceza ödemeyi Üye kabul eder.

 • Üye girişe 24 saatten az süre kala rezervasyonu iptal etmek isterse, (İptal talebi yapılan kiralama ücretinin %100’ü) bir sonraki kiralamadan tahsil edilerek ceza ödemeyi Üye kabul eder.

 • Üye TatilHatti.Com ‘dan verdiği ilanlarda belirttiği ve vaat verdiği özelliklerin doğruluğunu kabul etmiştir. Kiralama yapan Müşteri’nin ilanda-içerik’te yazan bir özelliğin, kiraya konu olan mal veya hizmette bulunmaması ve belgelendirdiği hallerde İlan Veren Üye, rezervasyon tutarını misafire iade  etmekle yükümlüdür. İlan Veren Üye ilanına verdiği mal veya hizmetle alakalı TatilHatti.Com'da sunduğu bütün yazılı ya da görsel bilgilerin esas ve gerçek olduğunu bildirmiştir.

 • Müşteri’nin, rezervasyon işlemini gerçekleştirilen verdiği kimlik bilgilerinin TatilHatti.Com ile bir alakası bulunmamaktadır. Bu bilgiler, 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1.  Fıkrası’nca, rezervasyon esnasında oluşabilecek problemleri önlemek için “İlan Veren Üye”  tarafından talep edilmektedir. “Müşteri” ondan istenen bilgi ve belgeleri (kimlik-pasaport) gerçeğe uygun olarak vermelidir. Hakikate uygun olmayan beyanlarda, “İlan Veren Üye” rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bilgilerin doğruluğundan Müşteri mesuldur. Doğru olmayan bilgilerden dolayı rezervasyon iptallerinde ödeme iade edilmeyecektir.

 • İlan veren "Üye"lerin rezervasyonu iptal ettiği durumlarda Müşterinin ödediği toplam tutarın tamamı Müşteriye iade edilir.
 • Müşteri tarafından iletilen rezervasyon tarih değişikliği talepleri ilan veren Üye tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak TatilHatti.Com tarafından gerçekleştirilir. İlan sahibi onaylamazsa Müşteri’ye iptal koşulları doğrultusunda işlem uygulanır.

 • TatilHatti.Com oluşabilecek sıkıntıları önlemek ve Müşteri veya ilan veren Üye memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Müşteriye iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

 • Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir.

 • Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, TatilHatti.Com tarafına yazılı ulaştığı an itibari ile geçerlidir.

 • Müşterinin, kiralamada kalan ödemeyi zamanında yapmaması halinde, TatilHatti.Com söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama ve bu mülke başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.

 • Müşteri’nin, rezervasyonunu oluşturduktan sonra, ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılmaktadır. Müşteri’nin rezervasyonunu iptal etmek istediği zamanlarda, İlan Veren Üye, ilanda açık bir şekilde belirttiği iptal prosedürüne uygun olarak, ücretinin iadesini gerçekleştirebilmektedir.

REZERVASYON İPTAL VE İADE SEÇENEKLERİ

 1. Rezervasyon, check-in saatine 60 gün kalaya kadar iptal edilirse tutarın %60’ı müşteriye iade edilir ve %40’lik kesinti Ev Sahibine ödenir.
 Rezervasyon, check-in saatine 60 günden az bir süre kaldığında iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz kira bedelinin tamamı Ev Sahibine ödenir.


 2. Rezervasyon, check-in saatine 60 gün kalaya kadar iptal edilebilir.

 Rezervasyon, check-in saatine 60 gün ile 30 gün arasında bir süre kaldığında iptal edilirse tutarın %60’ı müşteriye iade edilir ve %40’lik kesinti Ev Sahibine ödenir.
 Rezervasyon, check-in saatine 30 günden az bir süre kaldığında iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz kira bedelinin tamamı Ev Sahibine ödenir.

 3. Rezervasyon, check-in saatine 30 gün kalaya kadar iptal edilebilir.


 Rezervasyon, check-in saatine 7 gün ile 30 gün arasında bir süre kaldığında iptal edilirse tutarın %60’ı müşteriye edilir ve %40’lık kesinti Ev Sahibine ödenir.
 Rezervasyon, check-in saatine 7 günden az bir süre kaldığında iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz kira bedelinin tamamı Ev Sahibine ödenir.

 4. Rezervasyon, check-in saatine 15 gün kalaya kadar iptal edilebilir.


 Rezervasyon, check-in saatine 15 gün ile 24 saat arasında bir süre kaldığında iptal edilirse tutarın %50’si müşteriye iade edilir ve %50’lik kesinti Ev Sahibine ödenir. Rezervasyon, check-in saatine 24 saatten az bir süre kaldığında iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz kira bedelinin tamamı ev sahibine ödenir.

 5. Rezervasyon, check-in saatine 24 saat kalana kadar iptal edilebilir.
 Check-in saatine 24 saatten az bir süre kaldığında iptal edilirse kira bedelinin tamamı Ev Sahibine ödenir.


10-  MÜCBİR SEBEPLER

 • Küresel boyutlardaki salgın hastalıklar, ülkedeki savaşlar, doğal afetler, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.
 • Müşteri’nin Ailede vefat (ispat gereklidir)
 • Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda Goodman Tours  Tatil Hattı A.Ş ve müşteri hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh edebilir.

11-  HESABIN ASKIYA ALINMASI 

 • Bir yıl içinde 2 rezervasyonu iptal ederseniz kaydınız otomatik  devre dışı bırakılır..

12-  ONAYLANMIŞ REZERVASYONDA DEĞİŞİKLİK

Onaylanmış bir rezervasyonda değişiklik yapmanız gerekiyorsa misafirinize değişiklik isteği gönderebilirsiniz.

Misafir isteğinizi kabul ederse rezervasyon güncellenir ve gerekirse tahsilat ya da para iadesi yapılır. İstek reddedilirse veya yanıt almazsanız rezervasyon aynı kalır.

13-  REKLAM ÇALIŞMALARI

TatilHatti.Com ekibi gerektiğinde sizinle iletişime geçerek kiralama yapmak istediğiniz yeri görmek isteyebilir ve daha başarılı kiralama ve reklam çalışması için video ve fotoğraf çekim çalışmalarında bulunur.

14- ÜYELİK ŞARTLARI

TatilHatti.Com web sitesine ÜYE olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve TatilHatti.Com web sitesi tarafından işbu ‘’Üyelik Sözleşmesi’’ kapsamında süreli olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz uzaklaştırılmamış olmak gerekmektedir.

 • TatilHatti.Com web sitesi gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, ceza, tazminat vb. Sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğü girecek halde iş bu ‘’Üyelik Sözleşmesi’’ni tek taraflı olarak feshedebilir, ‘’Üye’’nin ‘’Üyelik’’ine son verebilir veya geçici süre ile durdurabilir.
 • TatilHatti.Com'da belirtilen kurallara karşı halleri, ‘’Üye’’nin TatilHatti.Com web sitesi bilgi güvenliğine risk oluşturması hallerinde üyeliği iptal veya üyeliği geçici durdurma haklarını saklı tutar.

15- TatilHatti.Com WEB SİTESİ TANIMLARI

 1. TatilHatti.Com Üyelik sözleşmesi: TatilHatti.Com web sitesideki yer almakta olan koşul ve şartlar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi’ni okuyup anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik onay sonucunda ya da yazılı ıslak imzalanan,  elektronik ortamda ya da yazılı belgeler ile akdedilen ekler ile TatilHatti.Com web sitesinde yer alan şartlarla birlikte bütün olan elektronik veya yazılı sözleşme.

 2. TatilHatti.Com web sitesi Üyelik Hesabı” : “ Üye’nin TatilHatti.Com web sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli olan işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”e ilişkin konularda TatilHatti.Com'dan talepte bulunduğu, kendisine sunulan tüm hizmetlerle ilgili raporları görüntüleyebildiği, üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, kendisinin değiştirip yenileyeceği ve kendisi tarafından kullanmayı üstlendiği, “kullanıcı adı” ve “şifre” ile TatilHatti.Com web sitesi üzerinden eriştiği “Üye”ye özel TatilHatti.Com web sitesideki sayfaların tamamı.

 3. TatilHatti.Com Hizmetleri: Üye’nin TatilHatti.Com web sitesi içerisinde “Üyelik Sözleşmesi” içinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, TatilHatti.Com web sitesi tarafınca sunulan uygulamalardır.

  TatilHatti.Com web sitesi içerisinde sunmuş olduğu “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve düzenlemeler yapabilir. Yapılan tüm değişiklik ve düzenlemeler ile ilgili “Üye”nin uymaya yükümlü olduğu koşul ve kurallar “Site” üzerinden “Üye”ye duyurulur ve açıklanan koşul ve kurallar TatilHatti.Com web siteside yayımlandığı an itibari ile yürürlüğe girer.

 4. TatilHatti.Com web sitesi arayüzü: TatilHatti.Com ve Üyeler” tarafınca oluşturulan içeriğin TatilHatti.Com web sitesi Veritabanı”ından sorgulanabilmesi ve “Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi amacı ile “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş “TatilHatti.Com“’a ait olan tasarımlar içerisinde TatilHatti.Com web sitesi üzerinde yapılacak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 5. TatilHatti.Com web sitesi veritabanı: TatilHatti.Com web sitesi dahilinde erişilen içeriklerin sınıflandırıldığı, depolandığı, erişip sorgulanabildiği Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş “TatilHatti.Com“’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

16. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 48. ve 84. maddelerine göre oluşturulan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin g bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, araba kiralama, eşya taşıma, yiyecek içecek tedariği, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan zamanın değerlendirilmesiyle ilgili sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

17. VERGİLENDİRME VE FATURA

 1. TatilHatti.Com web sitesi üzerinden oluşturulan rezervasyonlarda, TatilHatti.Com tarafından hizmet bedeli tutarında fatura kesilir.

 2. İlan veren Üye’ler kira gelirleri için beyannamede bulunmakla yükümlülerdir. Vergi mükellefi olmayan tesis sahipleri fatura düzenleyemezler, yalnızca vergi beyanında bulunabilirler.

 3. TatilHatti.Com web sitesi üzerinden “İlan Veren Üye” ve işletme belgesi bulunan tesisler veya ticari işletmeler TatilHatti.Com aracılığı ile misafirlerden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermekle yükümlüdür.

18. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üye TatilHatti.Com web sitesinde belirlenen kural ve beyanlara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, ‘’Üyelik Sözleşmesi’’ hükümleri ile ‘’Site’’deki tüm şart ve kuralları anladığı ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

 2. Üye TatilHatti.Com'un mevzuat hükümleri gereğince Resmî makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; ‘’Üye’’lere ait Kişisel/Özel/Gizli veri ve özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri Resmî makamlara beyanında yetkili olduğunu, bu sebeb doğrultusunda TatilHatti.Com‘dan her ne şart ve koşulda olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsam haricinde ‘’Üye’’nin TatilHatti.Com web sitesi üzerinde verdiği ilanlarla ve duyurularla ilgili herhangi kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddası ile ‘TatilHatti.Com'’’a bildirimde bulunması ve yargı yoluna taşıyacağını bildirmesi halinde; ‘’Üye’’nin kendisine bildirdiği Ad- Soyad bilgisini TatilHatti.Com ilgili tarafa verebilir.

 3. Üye’’lerin TatilHatti.Com web sitesi Üye Hesabı’’na girişte kullanacakları ‘’Kullanıcı Adı’’ ve ‘’Şifre’’nin korunmasını sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafında kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü şahıslardan saklamaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından doğacak ‘’Üye’’lerin ve/veya TatilHatti.Com ve üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği maddi manevi her türlü zarardan ‘’Üye’’ sorumlu tutulur.

 4. Üye TatilHatti.Com web sitesi içerisinden kendisi için sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, hukuka uygun, bahsi geçen bilgi içeriklerin TatilHatti.Com web sitesi üzerinden yayınlanmasının veya içerikler ile ilgili bağlantılı ürün ve hizmetlerin satışı ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat şartları doğrultusunda herhangi bir şekilde hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

 5. Üye’’ tarafından TatilHatti.Com'a iletilen ve Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorunlu olamayacağı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış eksik ve hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı hiçbir şekilde sorumu tutulamaz.

 6. Üye TatilHatti.Com'un yazılı onayı olmadan işbu  “Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu sözleşmenin niteliğindeki hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tümü ile herhangi bir üçüncü şahısa devir işlemi yapılamaz.

 7. Üye yasal amaçlarla TatilHatti.Com üzerinde işlem yapabilir.  Üye’nin TatilHatti.Com web sitesi içerisinde yaptığı tüm işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai mesuliyet kendisine aittir. 

 8. Üye TatilHatti.Com ve başka bir üçüncü şahsın aynı ya da kişisel haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki TatilHatti.Com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, işitsel ve görsel imgeleri, veritabanları, dosyaları, video klipleri, listeleri ve katalogları kopyalayamayacağını, çoğaltamayacağını, dağıtamayacağını, işleyemeyeceğini, başka veritabanına aktarma yapmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar yaratabilecek  şekilde TatilHatti.Com'a yüklemeyeceğini; bu eylemleri yaparak  herhangi bir ticari faaliyet girişiminde bulunmayacağını; bu eylemler veya başka yollarla dolaylı ya da doğrudan haksız rekabet teşkil eden hareket ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 9. Üye’nin işbu “Üyelik sözleşmesi” koşullarına ve yasal olmadan gerçekleştirdikleri TatilHatti.Com üzerindeki işlemler sebebiyle üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan ötürü TatilHatti.Com doğrudan veya vasıtalı olarak hiçbir şekilde mesul tutulamaz.

 10. Üye’lerin yalnızca müntesip ilanların kapsadıkları öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve TatilHatti.Com arayüzünü kullanmasına izin vermekte bulunup, haricinde bir amaçla veri tabanından belirli bir sayıda ya da tümüne yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmı veya tümü kopyalanması, başka mevkilerde dolaylı yada doğrudan yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına gönderilmesi, bu veritabanından üçüncü şahısların erişimine ve kullanımına izin verilmesi, TatilHatti.Com üzerindeki ilanlara link verilmesi ve başka eylemlerin işlenmesine TatilHatti.Com tarafından rıza gösterilmemektedir. Böyle eylemler hukuki olmayıp; Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. TatilHatti.Com, talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 11. Üye üçüncü kişilerden aldığı mal ve hizmetlerdeki olumsuzluklarla alakalı TatilHatti.Com'un bir mesuliyeti olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ve ilgili sair mevzuat niteliğindeki tüm talep ve sorumluluğun muhattabının ilgili mal ve hizmete satıcısının sahip olduğunu ve alakalı olan her tür mesuliyetten Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. TatilHatti.Com akladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

19- TatilHatti.Com'un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. TatilHatti.Com “Kullanıcılarına-Müşteri’lerine” internet üzerinden tatil, tur, paket tur, otel, kısa dönemli konut kiralama, kısa dönemli tekne kiralama imkânı sağlayan bir online pazar yeri sunmaktadır.

 2. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “TatilHatti.Com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve tam bir bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. TatilHatti.Com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya hizmetlerine son verebilir.

 3. TatilHatti.Com sitede sunulan içerikleri ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site kullanıcılarıda dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine silme ve kapatma hakkını saklı tutar. TatilHatti.Com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilmektedir.

 4. Üyeler, TatilHatti.Com'un talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri hızlı bir şekilde yerine getirmek zorundadırlar. Düzeltme veya değişiklikler gerekli görüldüğü takdirde TatilHatti.Com tarafından yapılabilir. TatilHatti.Com tarafından istenilen değişiklik veya düzeltmeler, üyeler tarafından  zamanında yerine getirilmediği takdirde doğan ya da doğabilecek tüm zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

 5. TatilHatti.Com web sitesinde kullanıcıların bir başka siteye hiçbir şekilde görsel ya da yazılı bağlantı eklemesine izin verilmez. İlan veren Üye, ilan için ayrılmış alanlarda başka bir siteye bağlantı veremez. Kullanıcılar, ilanlarla ilgili yorum ve değerlendirme yapabilmeleri için ayrılmış alanlarda, diğer kullanıcıları farklı sitelere yönlendiren bağlantı adresleri, kısaltmaları ya da herhangi benzeri şeyleri yazamaz, bunları sunacak bir eylemde bulunamaz.

 6. TatilHatti.Com web sitesinin işleyişine, hukuka, kişilerin haklarına, ‘Üyelik Sözleşmesi’ koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarının dışında olan mesajları ve içerikleri istediği zamanda ve istediği şekilde erişimden kaldırabilir. TatilHatti.Com bu içerikleri ve mesajları yazan kullanıcıların üyeliklerine hiçbir şekilde bildirim yapmadan son verebilir.

 7. Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş., TatilHatti.Com çalışanlarının ve yöneticilerinin, sitenin kullanıcıları ve  üyeleri tarafından sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, hukuka uygun olup olmadığı, kalitesi, gerçekliğini ve doğruluğunu kontrol etmek ve araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 8. TatilHatti.Com 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile ‘Yer Sağlayıcı’  olarak faaliyet göstermektedir.

 9. TatilHatti.Com web sitesine üye olduktan sonra Üye’nin ilan eklerken siteye yüklediği her türlü video, görsel ve yazılı metinleri satış pazarlama amacıyla Televizyon, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Digital Mecralarda kullanma hakkına sahiptir.

20- GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. TatilHatti.Com sitede üyelerle ilgili bilgileri işbu ‘Üyelik sözleşmesi’ ve işbu ‘Üyelik Sözleşmesi ve eklerini biri veya ayrılmaz Gizlilik Politikası kapsamında kullanılabilir.

 2. TatilHatti.Com kullanıcılarına ait bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullara uyduğu takdirde, üçüncü kişilere kullanabilir veya açıklayabilir.

 3. Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve siteye kendisi tarafından girilen verileri, Tatil Hattı tarafından sitenin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Üyeler bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle TatilHatti.Com'un işleyebilmesinde zorunlu olduğunu, aksi taktirde sitede sunulan tüm hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

 4. Üyeler, işbu sözleşmelerinde kişisel verilerin kullanılması ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda, sitenin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına razı olduğunu beyan eder.

21. YÜRÜRLÜK

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve bu sözleşmeye atıfta bulunulan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile TatilHatti.Com  web sitesinde yer alan kurallar ve şartlar, “Kullanıcının elektronik onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Rezervasyon Sözleşmesi

İptaller, kiralama yapan misafirlerin Tatil planlarını aksatıp TatilHatti.Com  ve Şirketinin güvenirliğini etkilediğinden, ev sahibi tarafından yapılan iptaller için aşağıdaki cezalar uygulanır. İlan veren Üye’nin bir Misafrin rezervasyonunu iptal etmek istemesi, Misafirin Tatil planlarını ciddi derecede etkileyebilir ve bu nedenle mücbir sebeb olmadığı sürece cezalar uygulanır.

Rezervasyon iptal işlem cezası bir sonraki ilk ödemenizden düşülür. Düşülen tutar, rezervasyonu ne zaman kabul ettiğinize ve girişten ne kadar önce iptal ettiğinize bağlıdır:

 • İlan veren Üye’ye girişe 60 günden fazla süre varsa iptal işlemine ceza uygulanmaz.

 • İlan veren Üye girişe 30 günden az süre kala rezervasyonu iptal etmek isterse, (İptal talebi yapılan kiralama ücretinin %50’si) bir sonraki kiralamadan tahsil edilerek ceza ödemeyi Üye kabul eder.

 • İlan veren Üye girişe 24 saatten az süre kala rezervasyonu iptal etmek isterse, (İptal talebi yapılan kiralama ücretinin %100’ü) bir sonraki kiralamadan tahsil edilerek ceza ödemeyi Üye kabul eder.

 • İlan veren Üye TatilHatti.Com ‘dan verdiği ilanlarda belirttiği ve vaat verdiği özelliklerin doğruluğunu kabul etmiştir. Kiralama yapan Müşteri’nin ilanda-içerik’te yazan bir özelliğin, kiraya konu olan mal veya hizmette bulunmaması ve belgelendirdiği hallerde İlan Veren Üye, rezervasyon tutarını misafire iade  etmekle yükümlüdür. İlan Veren Üye ilanına verdiği mal veya hizmetle alakalı TatilHatti.Com'da sunduğu bütün yazılı ya da görsel bilgilerin esas ve gerçek olduğunu bildirmiştir.

 • Müşteri’nin, rezervasyon işlemini gerçekleştirilen verdiği kimlik bilgilerinin TatilHatti.Com ile bir alakası bulunmamaktadır. Bu bilgiler, 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nca, rezervasyon esnasında oluşabilecek problemleri önlemek için “İlan Veren Üye”  tarafından talep edilmektedir. “Müşteri” ondan istenen bilgi ve belgeleri (kimlik-pasaport) gerçeğe uygun olarak vermelidir. Hakikate uygun olmayan beyanlarda, “İlan Veren Üye” rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bilgilerin doğruluğundan Müşteri mesuldur. Doğru olmayan bilgilerden dolayı rezervasyon iptallerinde ödeme iade edilmeyecektir.

 • İlan veren "Üye"lerin rezervasyonu iptal ettiği durumlarda Müşterinin ödediği toplam tutarın tamamı Müşteriye iade edilir.

 • Müşteri tarafından iletilen rezervasyon tarih değişikliği talepleri ilan veren Üye tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak TatilHatti.Com tarafından gerçekleştirilir. İlan sahibi onaylamazsa Müşteri’ye iptal koşulları doğrultusunda işlem uygulanır.

 • TatilHatti.Com oluşabilecek sıkıntıları önlemek ve Müşteri veya ilan veren Üye memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Müşteriye iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

Mücbir sebebler nelerdir?

 • Küresel boyutlardaki salgın hastalıklar, ülkedeki savaşlar, doğal afetler, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

 • Müşteri’nin Ailede vefat (ispat gereklidir)

 • Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda Goodman Tours  Tatil Hattı A.Ş ve müşteri hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh edebilir.

Ödeme Sözleşmesi

Kiralama bedelini misafirinizin planlanan giriş saatinden 24 saat sonra sisteme kayıtlı beyan ettiğiniz banka hesabınıza yatırılır.  Misafiriniz, 28 gece veya daha uzun süre konaklıyorsa ilgili rezervasyonun ödemeleri aylık olarak hesabınıza gönderilir.

 • Lütfen kayıtlı IBAN bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun!

Reklam Sözleşmesi

TatilHatti.Com ekibi gerektiğinde sizinle iletişime geçerek kiralama yapmak istediğiniz yeri görmek isteyebilir ve daha başarılı kiralama ve reklam çalışması için video ve fotoğraf çekim çalışmalarında bulunur.

TatilHatti.Com, Üye’nin ilan eklerken siteye yüklediği her türlü video, görsel ve yazılı metinleri satış pazarlama amacıyla Televizyon, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Digital Mecralarda kullanma hakkına sahiptir.

Gizlilik Politikası

 1. TatilHatti.Com sitede üyelerle ilgili bilgileri işbu ‘Üyelik sözleşmesi’ ve işbu ‘Üyelik Sözleşmesi ve eklerini biri veya ayrılmaz Gizlilik Politikası kapsamında kullanılabilir.
 2. TatilHatti.Com kullanıcılarına ait bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullara uyduğu takdirde, üçüncü kişilere kullanabilir veya açıklayabilir.
 3. Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve siteye kendisi tarafından girilen verileri, Tatil Hattı tarafından sitenin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Üyeler bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle TatilHatti.Com'un işleyebilmesinde zorunlu olduğunu, aksi taktirde sitede sunulan tüm hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
 4. Üyeler, işbu sözleşmelerinde kişisel verilerin kullanılması ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda, sitenin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına razı olduğunu beyan eder.

Bizim için en önemli konu müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin ticari ve kişisel bilgilerini korumaktır ve bu amaca yönelik olarak tatilhatti.com gizlilik politikasını oluşturduk. Tatilhatti.com hizmetlerini kullanarak bizimle bir güven bağı kurdunuz ve bize olan güveniniz en önemli kazancımızdır. Bize güvenen kitlelerin menfaati doğrultusunda hareket ediyor ve kişisel veri güvenliğiniz için bilgi sistem güvenliğine son derece ciddi yatırım yapıyoruz.

Lütfen Tatilhatti.com gizlilik politikasının yanında web çerezleri ve bilgi işleme teknolojilerini veri işleme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklayan ayrı tatilhatti.com Çerez Politikasını da okumanızı umuyoruz. "Konaklama", "Konaklama Tedarikçisi", "Konaklama Hizmeti" ve "Konaklama Rezervasyonu" ile tam olarak ne demek istediğimizi anlamak için lütfen Tatilhatti.com Hizmet ve Koşullarını okuyun.

Tatilhatti.com ile daha önce tanıştıysanız, platformumuzun diğer web sitelerimiz ve mobil uygulamalarının yanında bağlı platformların web siteleri ile sosyal ağdaki platformlar aracılığıyla pek çok seyahat hizmeti sunduğunu da muhtemelen biliyorsunuz kısacası tatilhatti.com demek gurubumuza bağlı tüm platformlardaki gizlilik politikası demektir.

Çok nadir de olsa değişen dünyada değişen şart ve kanunlara göre Gizlilik Politikasında değişiklikler yapabiliriz. Bu nedenle Gizlilik politikasını kabul etmezseniz platformumuzda devam etmemeniz gerektiğini üzülerek bildiririz. Gizlilik Politikamızı kabul ederseniz bir sonraki konaklamanız veya turunuz için bizimle devam etmeye onay verdiğiniz anlamına gelir.

Tatilhatti.com olarak hangi verilerinizi topluyoruz?

Ancak sizi tanırsak sizin için en iyi konaklama ve tatil imkanlarını sunabiliriz. Bu sebeple bazı bilgileri sizin özelinizde topluyoruz. Aslında bunlar son derece basit istatistiklerdir: adınız, iletişim bilgileri, tercihleriniz ve ödeme geçmişiniz. Bunların yanısıra kullandığınız cihazlar ile platformlarımızda yaptığınız işlemleri de işliyoruz. Bu bilgiler IP adresi, cihazlarınızı ve dil tercihlerinizi içerir. Sizi tanımak için bazen başka platformlardaki bilgilerinizi gördüğümüz anda saklıyoruz.

Sizin Verdiğiniz kişisel veriler

Tatilhatti.com verdiğiniz bilgileri toplar ve kullanır. Bir Konaklama Rezervasyonu yaptığınızda isminiz ve e-posta adresiniz kaydedilir. Ayrıca Konaklama Rezervasyonunuza bağlı olarak adresinizi, iletişim bilgileriniz, ödeme kanalları ve bilgileriniz, doğum gününüz, sizinle birlikte olan konuklarınızın bilgilerini sizden isteyebilir ve kaydedebiliriz

Müşteri hizmetleri ekibimizle çeşitli kanallardan iletişime geçmeniz veya başka araçlardan bize ulaşmanız gerekiyorsa kullandığınız bu kanal ve araçlardan da bilgi topluyoruz. Çeşitli platformlardaki profil adınız, profil fotoğrafınız ve değerlendirmelerinizin içerdiği bilgileri de sizin için işleyeceğiz

Bize bilgi sağlayacağınız başka durumlar da vardır. Örneğin mobil cihazınızdan Tatilhatti.com'un mevcut konumunuzu izin verebilirsiniz. Bu sayede size mümkün olan en iyi hizmeti sağlayabiliriz (örneğin; konumunuza en yakın sinema veya restoranları size gösterebiliriz).

Başkaları hakkında bize verdiğiniz kişisel veriler

Başka kişiler ile ilgili bilgileri Tatilhatti.com'da kullanabilirsiniz. Bu paylaşımda bulunmak, istek göndermek veya referans vermek şeklinde olabilir ancak bu bilgiler sizin tanımladığınız şekilde işlenecektir. Bu durumlarda kişisel verilerini paylaştığınız kişi veya kişilerin verilerinin tarafınızdan verildiğinin farkında olmalarını ve Tatilhatti.com'un bu bilgileri (bu metinde tanımlandığı şekliyle) işleniş şeklini kabul etmelerinin sizin sorumluluğunuzdur.

Otomatik olarak işlediğimiz kişisel veriler

Bir Konaklama Rezervasyonu yapsanız veya yapmasanız bile platformlarımızı ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik şekilde işlenir.

Diğer kaynaklardan işlediğimiz kişisel veriler

Başka bazı kaynaklardan sizin kişisel verilerinizi alabiliriz. Bu kaynaklar arasında, iştirakler, Tatilhatti.com alt platformları ve Goodman .tours Tatil Hattı A.Ş. şirketinin diğer iştirakleri ve iş ortakları ile diğer üçüncü taraflar yer alır. Bu taraflardan elde ettiğimiz herhangi şeyler, sağlanan diğer bilgilerle birleştirilebilir. Örneğin, Tatilhatti.com rezervasyon hizmetleri Tatilhatti.com'da ve Tatilhatti.com uygulamalarında bulunan ve iştirak ortaklarının hizmetlerine de eklenmiş halde bulunmaktadır. Bu kanalları kullandığınızda rezervasyon bilgilerini iş ortağımıza verirseniz iş ortağımız bu bilgileri bize iletir. Kullanıcılar ve Konaklama Tedarikçileri arasında ödeme için banka ve finans kurumları gibi üçüncü tarafları da hizmetimize entegre etmiş oluyoruz.

Diğer bir örnek ise, rezervasyonunu yaptığımız Konaklama Tesisi işletmecisi ile  konaklamanız ile ilgili iletişim amaçlı platformlarımıza iletişim bilgilerinizi entegre etmemizdir.

Konaklama Tedarikçileri de sizinle ilgili bilgileri Tatilhatti.com'la paylaşabilir. Bu paylaşım rezervasyonunuz ile ilgili sorularınız olduğunda veya Konaklama Rezervasyonu hakkında anlaşmazlık olduğunda olabilir.

Tatilhatti.com bilgilerinizi neden işliyor ve saklıyor?

Online Konaklama Rezervasyonlarınızı planlamanıza yardım etmek ve mümkün olan en iyi hizmeti almanızı sağlamak. Bir de sizinle iletişim kurmanın yanı sıra ilginizi çekebilecek fırsatlar ve size özel teklifler ile alternatif ve tamamlayıcı ürün ve hizmetler hakkında sizleri bilgilendirmek için de bu bilgileri kullanıyoruz.

Konaklama Rezervasyonları, müşteri hizmetleri, online gruplar, pazarlama faaliyetleri, sizinle direkt iletişime kurmak, pazar araştırmaları, konuk değerlendirmeleri, arama geçmişleri gibi kanallardan ulaştığımız kişisel verilerinizi bazı durumlarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek, mevzuata kaynaklı tahkikat ve yapılan işlemlerin uygun olup olmamasının kontrolü, Tatilhatti.com online rezervasyon hizmet kullanım şartlarını, uygulama veya kanun yetkililerinin mevzuat ve yasal isteklerine kanıt olma amacıyla bilgilerinizi kullanmamız gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi Tatilhatti.com'a vermek sizin için gönüllülük anlamına gelir ancak kişisel bilgilerinizi kullanmak isteyebileceğiniz hizmete göre söz konusu hizmeti ancak belirli kişisel veriler toplanırsa size sağlayabiliriz.

Tatilhatti.com üçüncü taraflara ne tür bilgiler veriyor?

Çeşitli nedenlerle ve çeşitli amaçlara Tatilhatti.com vasıtası ile entegre çalışan üçüncü taraflar bulunmaktadır. İlk amaç, Konaklama Rezervasyonunuzu tamamlamak için Konaklamanız ile ilgili bilgileri Konaklama Tedarikçisiyle paylaşmaktır. Bilgilerinizin bir kısmının paylaşıldığı başka taraflar da vardır ve bu tarafları Tatilhatti.com’un size sunduğu hizmetleri size ulaştırmaları için müdahil ederiz. Bu taraflara örnek olarak finans kurumları, Tatilhatti.com şirket ailesinin alt kuruluşları, reklam hazırlayıcı taraflar ve Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. şirket bünyesindeki diğer iştirakleri ve bazen yasalar gereği devlet kurumları ve diğer kanuni merciler yer alır.

Rezervasyon yaptığınız Konaklama Tesisi: Konaklama rezervasyonunuzu tamamlamak için ilgili bilgileri rezervasyon yapılan Konaklama Tesisine bildiririz. Konaklama rezervasyonuna ve Konaklama tesisine bağlı olarak bu bilgiler; Adınızı, iletişim bilgilerinizi, rezervasyonda ki diğer konukların bilgileri ile rezervasyon yaptığınızda belirttiğiniz tüm tercihleri konaklama tesisine iletiriz.

Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş.’ne bağlı diğer platformlar: Tatilhatti.com hizmetlerinin kullanımını desteklemek için bilgileriniz, müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. için birer hizmet tedarikçisi olarak çalışan Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş.'ye bağlı diğer şirket ve iştirakler ile paylaşılabilir.

Üçüncü taraflar: Tatilhatti.com hizmetlerini sizlere sunarken bizimle çalışan ama tatilhatti.com ile hiçbir bağı olmayan hizmet sağlayıcılarını kullanırız. Bizimle çalışan bu gibi hizmet sağlayıcılardan bazı hizmetler alırız. Müşteri desteği, piyasa araştırması, sahtecilik önleme hizmetleri, finansal hizmetler, Muhasebe ve Vergi kanunları gereği destek hizmetleri, pazarlama hizmetleri gibi hizmetler aldığımız tüm hizmet sağlayıcıları kendileri ile paylaşılan kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza etmekte ve kullanmakta direkt olarak kendileri mesuldürler.

Yetkili merciler ve makamlar: Yasalar gereği oluşan durumlarda kişisel verilerinizi yasal yükümlülüğümüz gereği kanun uygulayıcı makamlar ile cezai eylemler, sahtecilik soruşturmaları gibi nedenler ile paylaşmamız gerekebilir.

İş ortakları: Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çeşitli iş ortakları ile çalışmalar yapmaktayız ve gerektiğinde bu iş ortakları ile bazı kişisel verilerinizi paylaşıyoruz.

Kişisel verileriniz Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. şirket ailesiyle nasıl paylaşılıyor?

Tatilhatti.com, Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. şirketinin bir parçasıdır. Verilerinizin Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş.  şirketler grubu içinde nasıl işlendiğini anlamak için bu bölümün dikkatlice okunması gerekmektedir.

Tatilhatti.com, Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. şirketinin bir parçasıdır. Aşağıda belirtildiği gibi sizinle ilgili kişisel verilerini Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. şirketine bağlı şirketlerinden temin edebilir veya kişisel verilerinizi aynı şekilde bu şirketler ve platformlar ile paylaşabiliriz. Bu şirket ve platformlar; rezervasyonlar, idare, ,ödemelere aracılık, müşteri hizmetleri, hukuk, arge, reklam başta olmak üzere çeşitli hizmet ve destek aldığımız hizmet tedarikçilerden oluşmaktadır.

Tatilhatti.com kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Kişisel verilerinize izinsiz erişilmesini ve bu verilerin kötü amaçlı kullanılmasını önlemek için gerekli ve önemli bazı prosedürleri yerine getiriyoruz. Tüm kişisel bilgiler 256 Bit Şifreleme ile saklanmaktadır. Online kredi kartı ödemelerinde 3D Secure ile ödeme uygulanmaktadır.

Sakladığımız tüm kişisel veriler şifreli ve yetkili erişimler ile teknik ve fiziki olarak en üst düzeydeki güvenlik sistem ve prosedürler ile saklanmaktadır. Sistemimizi kullanan tüm kullanıcıların belli yetki ve kullanım izinleri vardır. Örneğin muhasebe departmanı sizin sadece mali bilgilerinize ulaşabilirken müşteri temsilcileri ise sadece yapılan satışlar, rezervasyonlar gibi bilgilerinize ulaşır.

Tatilhatti.com çocukların kişisel verilerini nasıl işliyor?

Tatilhatti.com, sadece 16 yaşını doldurmuş kişilerin kullanımına açık hizmetleri sunmaktadır. Çocuklar hakkındaki bilgileri ancak ebeveynlerinin ve yasal varislerinin yaşını doldurmamış bireylerin rızası olması veya sağlanan bilgilerin ebeveynler ve/veya yasal vasileri tarafından açıklanması durumunda kişisel verileri işliyoruz. 

Tatilhatti.com'a verdiğiniz kişisel verileri kontrol edebilir misiniz?
Hakkınızda ki kişisel verileri inceleme hakkınız vardır. Müşteri hizmetlerinden istediğiniz zaman e-mail yoluyla kişisel bilgilerinizi talep edebilirsiniz.

Tatilhatti.com web sitesi ve uygulamalarında kişisel verileri kim işliyor?

Tüm platformlarda toplanan kişisel verileriniz Goodman Tours Tatil Hattı A.Ş. bilgi işlem sorumluları tarafından belirli işleme yöntemleri ile işlenmektedir. Tatilhatti.com Gizlilik Politikası hakkında aklınıza takılan bir husus veya sormak istediğiniz her şeyi iletişim sayfamızdan bize yazarak sorabilirsiniz.

Çerez Politikası

TatilHatti.Com neden çerez kullanır? ve bu çerezler ne işe yarar?

TatilHatti.Com neden çerez kullanır? sorusunun cevabı için bu yazıyı okumanız gerekmektedir. Çerez, platformlarımıza on-line giriş yaptığınız cihazların tarayıcılarına kodlanan, bilgisayar ve tarayıcınıza hiçbir hasar veya olumsuzluk teşkil etmeyen küçük bir veridir.

TatilHatti.Com'un çerezleri "birinci taraf çerez"dir. Üçüncü taraflar olarak adlandırılan ve tatilhatti.com harici platform ve uygulamaların çerezlerine “üçüncü taraf çerez” denir.

Yukarıda tanımlanan çerezlere benzer başka teknolojiler de kullanımaktadır. Bunlar, web işaretçisi, izleme amaçlı URL'ler gibi teknolojilerdir. Bu teknolojilerin tümü, bu Çerez politikasında "çerez(ler)" olarak anlatılacaktır.

Çerezler nasıl kullanılır?

TatilHatti.Com platform ve uygulamalarımızda pek çok nedenle çerezler kullanılır:

Teknik çerezler: TatilHatti.Com web sitesinin çalışmasını sağlamak için zorunlu çerezlerdir.

Fonksiyonel çerezler: TatilHatti.Com web sitesinin çalışması için temel fonksiyonlarını yapması için gereken çerezlerdir.

Analitik çerezler: TatilHatti.Com web sitesini ziyaret edenlerin sayısı, hangi sayfaların ziyaret edildiği, ziyaret zaman aralıkları ve sayfada kalış zamanları gibi verileri ölçmek için kullanılan çerezler analitik çerezlerdir.

Ticari çerezler: Reklam amaçlı olan çerezlerdir.

Çerez tercihleriniz nelerdir?

Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve istemiyorsanız kaldırmak için kullandığınız chrome, firefox vb. tarayıcılarınızdan detsek alıp ayarlarından istediğiniz tür ayarlamayı yapabilirsiniz.